Pierwsza Pomoc


Pierwsza Pomoc

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien znać:
– aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy;
– znaczenie upływu czasu w sytuacji zagrożenia życia;
– zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy;
– podstawy anatomii i fizjologii człowieka;
– aktualnie obowiązujące standardy postępowania w urazach i stanach zagrożenia życia.

Po ukończenia szkolenia uczestnik powinien umieć:
– przewidywać sytuacje niebezpieczne i ich rozwój oraz zabezpieczać siebie i innych;
– rozpoznać sytuację zagrożenia życia;
– wezwać pomoc;
– wykonać podstawowe zabiegi ratujące życie i zdrowie, według aktualnie obowiązujących standardów.

Program

– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa /nzk
– Oparzenia i odmrożenia
– przenoszenie i ułożenie poszkodowanych na miejscu zdarzenia
– Postępowanie w krwotokach i złamaniach
– Zajęcia praktyczne z powyższych zagadnień