Kadry i Płace w Praktyce


Kadry i Płace w Praktyce

Szkolenie kierowane jest do osób z przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na szkolenia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Kadry i Płace w Praktyce

– Podstawy prawa pracy – zasady nawiązywania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, obowiązki pracownika i pracodawcy.
– Cechy i zasady rozliczania umów cywilno prawnych.
– Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń.
– Dodatki do wynagrodzenia kodeksowe i regulaminowe.
– Zasady naliczania wynagrodzeń za czas nie wykonywania pracy.
– Zasady naliczania dodatków za pracę w szczególnych warunkach.
– Rozliczenia publiczno-prawne.
– Czas pracy i jego ewidencja.
– Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy.
– Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – warsztaty praktyczne.
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
– PFRON
– Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników młodocianych.
– Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze.
– Zasady rekrutacji i selekcji pracowników.
– Controlling personalny.
– Koszty pracy oraz wyniki pracy jako instrument zarządzania.
– Sporządzanie listy płac – warsztaty praktyczne.
– Obsługa programu Płatnik.
– Obsługa programu Symfonia.