Kurs Magazyniera z Obsługą Wózka Widłowego


Kurs Magazyniera z Obsługą Wózka Widłowego

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi oraz wymiany butli gazowych (LPG). Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z modułem wymiany butli gazowej.

Program

– Typy stosowanych wózków jezdniowych,
– Budowa wózka jezdniowego,
– Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
– Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,
– Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
– Wiadomości z zakresu BHP,
– Praktyczna nauka jazdy,
– Wiadomości o dozorze technicznym,
– Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli,
– Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne,
– Omówienie budowy instalacji gazowej w wózku jezdniowym, rodzaje stosowanych instalacji gazowych,
– Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę.