Skuteczne Zarządzanie Projektem


Skuteczne Zarządzanie Projektem

Szkolenie pozwoli kursantom poprowadzić przedsięwzięcia samodzielnie z większą efektywnością, swobodą i pewnością osiągnięcia dobrego wyniku. Szkolenie uczy najlepszych praktyk działań projektowych, a w szczególności zagadnień planowania, kontroli oraz reagowania na ryzyko, a także wzmocni potencjał uczestników w kreowaniu dobrej komunikacji „wewnątrz” i „na zewnątrz” projektu. Decydenci organizacji znajdą odpowiedzi na problemy związane z opłacalnością tego typu działalności.

Program

– Kiedy?, po co?, kim? I jak?
– Uruchomienie projektu
– Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie
– Zarządzanie komunikacją w projekcie
– Ryzyko w projektach – jakie działania podjąć, żeby… „spać spokojnie”
– Jakość w środowisku projektowym
– Zarządzanie zmianą i kontrola projektu
– Zakończenie przedsięwzięcia
– Miejsce działań projektowych w organizacji