Obsługa Klienta z Elementami Sprzedaży


Obsługa Klienta z Elementami Sprzedaży

Ten warsztat nie zamienia wszystkich „nie” na „tak”. Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności zamiany jak największej ilości odmów na akceptacje. Handlowiec albo budzi zaufanie, albo nie. Albo potrafi przekonać, albo zniechęcić klienta do reakcji. Kontakt z przedstawicielem powinien być dla klienta aktem komunikacji, emocji i początkiem budowania zaufania, długotrwałej lojalności.

Program

– Motywacja i motywatory skłaniające do zakupu
– Potęga słowa, czyli narzędzia lingwistyczne do wywierania wpływu i przekonywania
– Siła pytań i techniki finalizacji, aby zamienić potrzebę w pragnienie
– Bariery w efektywnej obsłudze klienta
– Jak powód odmowy zmienić w powód zakupu
– Więcej niż jakość obsługi klienta