Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją NOWOŚĆ!


Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325101
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.

Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.

Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady.

Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu.

Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego.

Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych. Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą.

Perspektywa pracy:
– państwowe i prywatne centra opieki stomatologicznej
– uczelnie kształcące lekarzy dentystów
– prywatne gabinety stomatologiczne
– własna działalność usługową współpracując z jednym lub kilkoma lekarzami

Przedmioty nauczania:
1. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
2. Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
3. Farmakoterapia stomatologiczna
4. Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
5. Dokumentacja medyczna w stomatologii
6. Język obcy w stomatologii
7. Język migowy
8. Asystowanie lekarzowi dentyście
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej  w stomatologii
10. Trening umiejętności społecznych
11. Podstawy przedsiębiorczości
12. Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły medycznej na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją

Kraków - Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją

Wrocław - Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją

Opole - Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją

Radom - Asystentka Stomatologiczna z ortodoncją