Protetyk Słuchu


Protetyk Słuchu

Kod zawodu: 321401
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie zaocznym
Kwalifikacje: Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Protetyk słuchu przede wszystkim wykonuje audiometryczne badania słuchu, podstawowe naprawy i wymianę elementów aparatów słuchowych; wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe konkretnym osobom. Poza tym diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami
z aparatami słuchowymi.

Perspektywa pracy:
– specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu
– poradnie
– gabinety
– pracownie otoplastyczne
– serwisy naprawy aparatów słuchowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii
2. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
3. Metody badania słuchu
4. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
5. Metody doboru aparatów słuchowych
6. Budowa naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
7. Otoplastyka
8. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
9. Język obcy w protetyce słuchu
10. Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Badanie słuchu – pracownie
2. Dopasowanie aparatów słuchowych
3. Opieka audioprotetyczna
4. Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni – 160 godzin

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły medycznej na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Protetyk Słuchu

Kraków - Protetyk Słuchu

Wrocław - Protetyk Słuchu

Opole - Protetyk Słuchu

Radom - Protetyk Słuchu