Technik Ortopeda


Technik Ortopeda

Kod zawodu: 321403
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: Z.2. Wykonywanie i dorabianie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Technik ortopeda projektuje przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, ocenia potrzeby pacjenta, ustala sposoby zaopatrzenia ortopedycznego i metody rehabilitacji, wykorzystuje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, technologie, surowce i materiały podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych, instruuje użytkownika sprzętu co do zakresu jego stosowania i dostosowuje przedmioty użytku ortopedycznego do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dokonuje okresowych przeglądów i napraw sprzętów ortopedycznych

Perspektywa pracy:
– zakłady usługowo – produkcyjne
– oddziały szpitalne
– poradnie zaopatrzenia medycznego
– przychodnie rehabilitacyjne
– zakłady rzemieślnicze i wytwórstwa przedmiotów ortopedycznych
– zakłady prywatne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język obcy zawodowy
3. Podstawy  działalności zawodowej z elementami technik informatycznych
4. Elementy psychologii i socjologii
5. Anatomia fizjologia i patologia
6. Biomechanika ortopedyczna
7. Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
8. Materiałoznawstwo i technologia obróbki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Pracownia dorabiania środków pomocniczych
2. Pracownia wykonywania i dorabiania przedmiotów ortopedycznych
3. Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni – 160 godzin

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły wyższego szczebla

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły medycznej na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/