Technik Sterylizacji Medycznej – systemy komputerowe w sterylizacji medycznej NOWOŚĆ! Katowice


Technik Sterylizacji Medycznej - systemy komputerowe w sterylizacji medycznej NOWOŚĆ

Kod zawodu: 321104
Cykl Kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym
Kwalifikacje: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Technik sterylizacji medycznej
samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Perspektywa pracy:
– zakłady ochrony zdrowia
– prywatne gabinety stomatologiczne i kosmetycznych
– studia tatuażu

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
2. Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy
3. Elementy mikrobiologii z epidemiologią
4. Język obcy zawodowy
5. Organizacja ochrony zdrowia
6. Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
7. Metody sterylizacji instrumentarium medycznego
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
8. Podstawy komunikacji interpersonalnej
9. Technologie informatyczne
10. Podstawy instrumentarium medycznego
11. Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
12. Pracownia sterylizacji medycznej
13.Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Technik sterylizacji medycznej. Dyplom Technika sterylizacji medycznej wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Sterylizacji Medycznej - systemy komputerowe w sterylizacji medycznej