Terapeuta Zajęciowy – arteterapia NOWOŚĆ!


Terapeuta Zajęciowy - arteterapia NOWOŚĆ

Kod zawodu: 325907
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: Z. 9. – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Terapeuta zajęciowy prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych

Terapeuta zajęciowy w ramach swojego zawodu potrafi komunikować się z pacjentami, oceniać sytuację zdrowotną pacjenta, organizować i prowadzić terapię zajęciową, wykorzystywać formy terapii zajęciowej w pracy z pacjentami, prowadzić dokumentację terapii zajęciowej, dobierać pracę indywidualnie według potrzeb pacjenta.

Perspektywa pracy:
 w oddziałach szpitalnych (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce)
– funkcje kierownicze i organizacyjne
– prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
– domy pomocy społecznej
– sanatoria
– kliniki

Przedmioty ogólnokształcące:
1. Wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2. Język obcy w terapii zajęciowej
3. Podstawy psychologii i pedagogiki
4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
5. Język migowy
6. Podstawy terapii zajęciowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
2. Prowadzenie terapii zajęciowej
3. Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
4. Praktyka zawodowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły medycznej na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Terapeuta Zajęciowy - arteterapia

Kraków - Terapeuta Zajęciowy - arteterapia

Wrocław - Terapeuta Zajęciowy - arteterapia

Opole - Terapeuta Zajęciowy - arteterapia

Radom - Terapeuta Zajęciowy - arteterapia