Technik Dentystyczny – porcelana NOWOŚĆ! Katowice


Technik Dentystyczny - porcelana NOWOŚĆ

Kod zawodu: 321402
Cykl Kształcenia: 2,5 roku, forma kształcenia – dzienna
Nazwa kwalifikacji : MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego, obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnień protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych, zleconych przez lekarza dentystę. Absolwent jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy).

Jest to zawód, który wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności oraz podzielności uwagi, wyobraźni i umiejętności pracy w zespole.

To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu.

Zawód technik dentystyczny obliguje do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Nowością w kształceniu techników dentystycznych jest wprowadzenie: technologii informatycznych do projektowania i wykonywania stałych uzupełnień protetycznych oraz język obcy ukierunkowany na słownictwo zawodowe i podstawy języka migowego.

Perspektywa pracy:
– w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych
– własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Anatomia
2. Modelarstwo dentystyczne
3. Materiały i technologie stosowane w technice dentystycznej
4. Technika dentystyczna
5. Ortodoncja
6. Podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej
7. Ochrona i promocja zdrowia
8. Pierwsza pomoc
9. Język angielski zawodowy
10. Język migowy
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
11. Modelowanie i rysunek w technice dentystycznej
12. Pracownia techniki dentystycznej
13. Pracownia ortodoncji
14. Podstawy projektowania cyfrowego
15.Praktyki zawodowe

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, pod warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy Technik dentystyczny. Dyplom Technika dentystycznego wystawia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Dentystyczny - porcelana