Technik Dentystyczny – porcelana NOWOŚĆ!


Technik Dentystyczny - porcelana NOWOŚĆ

Kod zawodu: 321402
Cykl Kształcenia: 2,5 roku
Kwalifikacje: Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego, obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnień protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych, zleconych przez lekarza dentystę. Absolwent jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy).

Jest to zawód, który wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności oraz podzielności uwagi, wyobraźni i umiejętności pracy w zespole.

To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu.

Zawód technik dentystyczny obliguje do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Nowością w kształceniu techników dentystycznych jest wprowadzenie: technologii informatycznych do projektowania i wykonywania stałych uzupełnień protetycznych oraz język obcy ukierunkowany na słownictwo zawodowe i podstawy języka migowego.

Perspektywa pracy:
– w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych
– własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej.

Przedmioty nauczania:
1. Anatomia
2. Materiały i technologie w technice dentystycznej
3. Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
4. Teoria techniki dentystycznej
5. Teoria ortodoncji
6. Podstawy etyki zawodowej
7. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
8. Promocja zdrowia i pierwsza pomoc
9. Technologie informatyczne
10. Język obcy zawodowy
11. Język migowy
12. Pracownia techniki dentystycznej
13. Pracownia techniki ortodontycznej
14. Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji.

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • dowód osobisty
  • świadectwo szkoły średniej

Przyjęcia:

  • semestr I
    • absolwenci szkoły średniej
  • wszystkie wyższe semestry
    • uczniów szkół, którzy przerwali naukę na tym samym kierunku

Otrzymasz od Nas:
– świadectwo ukończenia szkoły medycznej na druku MEN
– możesz przystąpić do egzaminu zawodowego, po którym otrzymujesz tytuł technika

Korzyści od nas:
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– zniżki u naszych partnerów
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– bezpłatne konsultacje dodatkowe
– brak opłat za egzaminy.

Szkoła medyczna skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.

Ponadto po zdania kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymują tytuł technika.

Uwaga:
Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Zapisz się on line

Sprawdź nasze promocje!!
https://sukcesedukacja.pl/aktualnosci/


Katowice - Technik Dentystyczny - porcelana

Kraków - Technik Dentystyczny - porcelana

Wrocław - Technik Dentystyczny - porcelana

Opole - Technik Dentystyczny - porcelana

Radom - Technik Dentystyczny - porcelana