Technik Ortopeda


Technik Ortopeda

Kod zawodu: 321403
Cykl Kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: Zaoczny – zajęcia w systemie stacjonarnym
Kwalifikacje: Z.2. Wykonywanie i dorabianie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Technik ortopeda projektuje przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, ocenia potrzeby pacjenta, ustala sposoby zaopatrzenia ortopedycznego i metody rehabilitacji, wykorzystuje nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, technologie, surowce i materiały podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych, instruuje użytkownika sprzętu co do zakresu jego stosowania i dostosowuje przedmioty użytku ortopedycznego do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dokonuje okresowych przeglądów i napraw sprzętów ortopedycznych

Technik ortopeda może pracować w zakładach usługowo – produkcyjnych , oddziałach szpitalnych, poradniach zaopatrzenia medycznego, przychodniach rehabilitacyjnych, zakładach rzemieślniczych i wytwórstwa przedmiotów ortopedycznych oraz zakładach prywatnych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy zawodowy
Podstawy  działalności zawodowej z elementami technik informatycznych
Elementy psychologii i socjologii
Anatomia fizjologia i patologia
Biomechanika ortopedyczna
Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
Materiałoznawstwo i technologia obróbki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Pracownia dorabiania środków pomocniczych
Pracownia wykonywania i dorabiania przedmiotów ortopedycznych
Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni – 160 godzin